patelnia "pięciojajeczna" z miedzianą ozdobą

patelnia "pięciojajeczna" z blachy miedzianej, bielona cyną, uchwyt nitowany z żelaza, element zdobniczy z miedzi,  średnica 20 cm, wysokość 6 cm, uchwyt 43 cm, Bałkany, przełom XIX i XX w.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: r6
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030