Florystka

Porcelana nieszkliwiona, ręcznie malowana, 13x23 cm. Manufaktura rumuńska, sygnatura Manufaktura de Portelan SAWELY Sighisoara

Dodatkowe informacje

  • Data: c1990
  • Autor: Rumunia, Sighisoara
  • Nr. inw.: c7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030