Hiszpańscy Gitanos, patera

Hiszpańscy Cyganie, szklana patera-tortownica z podstawą blaszaną, średnica 32 cm, produkt polski, circa 1970

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1970
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c47
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030