Baile Español

Flamenco, Taniec hiszpański, Wystawa Światowa w Nowym Jorku, Baile Español, Feria Mundial de Nueva York 1964-1965, okolicznościowa koperta oklejona znaczkami pocztowymi, stempel, obieg 23 IV 1964

Dodatkowe informacje

  • Data: 1964
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c53
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030