Carmella, Tango

Carmella, Tango A Pisen, druk muzyczny, Nakladatel Ferry Kovářik, Praha-I, Karlova 12, 13,5 x 16,5 cm, 1931

Dodatkowe informacje

  • Data: 1931
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c56
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030