książki, opracowania, albumy

 

 

 1. Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

 2. Acković Dragoljub, Alav e Romengo. Pisana kultura Roma u Srbiji, s. 85, Rominterpress, Beograd 2009

 3. Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013

 4. Acton Thomas, Authenticity Expertise, Scholarship and Politics: Conflicting Goals in Romani Studies, s. 19 (skrypt), The University of Greenwich, 1998

 5. Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983

 6. Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

 7. Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

 8. Alsvik Bård, Tobias. Tidsskrift for oslohistorie. Okkupassjon og Oppgjør, s. 71, OSLO BYARKIV, Oslo 2010

 9. Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, (red.), Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

 10. Andrš Zbynék (red.), Jekhetanutňa čhibaha... Společným jazykiem... Sbornik ze semináře o romském jazyce, Lahačovice 12 – 14 VI 2003, s. 99, Společenství Romů na Moravé, Brno 2003

 11. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

 12. Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

 13. Babindák István, Cigány népen, s. 79, Občianske združenie Romane Jile, Levice 2004

 14. Babindák István, Kerkerdő mélyén, s. 28, Občianske združenie Romane Jile, Štúrovo 2006

 15. Bačič Geza, (red.), Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

 16. Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, (red.), Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 17. Balvín Jaroslav, Metody výuky romských žáků, s.200, RADIX, Praha 2007

 18. Banga Dezider, Lyrika, s. 230, MIKROMEX, Bratislava 1992

 19. Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

 20. Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 21. Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

 22. Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015

 23. Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

 24. Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie. Półwiecze osiedlenia – pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia, s. 135, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2014

 25. Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

 26. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 27. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

 28. Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 29. Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 30. Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

 31. Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

 32. Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

 33. Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 34. Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

 35. Bartosz Adam, The Gypsies. History and Culture, s. 11, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 36. Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem, s. 227, Terra incognita Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015

 37. Beck Eleonore, Bůh mluwí ke svým détem. O Del vakarel ke peskere Čhave, s. 183, Česká biblická společnost pro matici romskou, Praha 1992

 38. Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

 39. Berescy Catalin, Celac Mariana, Ciobanu Oana, Manolache Cosmin, Locuirea şi sărăcia extremă czul Romilor, s. 147, Editura Universitară Ion Mincu, Bukareszt 2006

 40. Bešenyei Peter, Rómske ticho, s. 128, Don Bosco, Bratislava 2009

 41. Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

 42. Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

 43. Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

 44. Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, s. 27, ROLLAND, Gorzów Wielkopolski 1996

 45. Boučkova Tereza, Rok Koguta, s. 364, AFERA, Wrocław 2017, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 46. Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996

 47. Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

 48. Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012

 49. Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2008

 50. Caban Agnieszka (red.), Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008

 51. Caban Agnieszka, (red.), Z życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 52. Caban Agnieszka, Kondrasiuk Grzegorz (red.), Romowie – przewodnik. Historia i kultura, s. 106, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2009

 53. Cangár Ján, Ľudia z rodiny Rómov. Manuša andar e familia Roma. Doplnková učebnica o dejinách a živote Rómov pre základné a stredné školy, s. 240, CROCUS, Nové Zámky 2003

 54. Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

 55. Cathkiewiczo Niko, Romane Droma. Gilia, s. 126, Glowna specjalizowana redakcja literatury mowami nacjonalnych mienszin Ukrainy, Kiew 2003

 56. Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999

 57. Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

 58. Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 59. Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969

 60. Chałupczak Henryk, Browarek Tadeusz, Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, s. 323, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

 61. Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

 62. Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009

 63. Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

 64. Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 65. Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

 66. Cyganie, [temat numeru, w:] Miesięcznik Tygiel Kultury nr 10-12/2011, s. 194, Łódź 2011

 67. Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

 68. Czacki Tadeusz, Rozprawki, s. 64, Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1992

 69. Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

 70. Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

 71. Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 72. Danbakli Marielle (red.), On Gypsies: Texts issued by International Institutions, s. 211, Centre de Recherches Tsiganes CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse Cedex 1994

 73. Danielová Helena (red.), Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007

 74. Daniłowicz Ignacy, O Cyganach wiadomość historyczna, s.69, egzemplarz numerowany 12/50 (autograf Andrzeja Mirgi), Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1993

 75. Deczewa Mirella, Me bala šukar, mo diklo lolo. Gypsy/Roma dress in Bulgaria (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, brak informacji o wydawcy, Sofia 2004

 76. Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

 77. Demir Fatime, Demir Ljatif Mefiaileskoro, E Roma..., s. 45, DARHIA, Skopje 2000

 78. Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 79. Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

 80. Djurić Rajko, The Phonological system og Rromani and its alphabet in ligth of etymological studies, s. 100, Centre of Balkanic Studies INALCO, Paris 2009

 81. Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

 82. Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

 83. Długoborski Wacław (red.), 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

 84. Dobrzyńska Dorota, Grzymała-Kazłowski Andrzej, Dobre praktyki w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 PO KL – Projekty na rzecz społeczności romskiej, s. 121, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Warszawa 2014

 85. Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960

 86. Dombrowskij J., Ciganskaja tema w russkoj literature, [w:] Woprosy Literatury Nr 12/1983, Sojuz pisatieliej SSSR i Instytuta mirowoj literatury imieni A. M. Gorkowo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1983

 87. Drotte Cecilia, Nilsson Majlis (red.), Romsk Inkludering, s. 28, Länsstyrelsen Stockholm, circa 2015

 88. Dróżdż-Balkowska Monika (red.), Romowie dzieci świata. Niecodzienny poradnik dla nauczycieli, s. 133, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 89. Druc E., Gessler A., (red.), Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985

 90. Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania, s. 236, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015

 91. Dudra Stefan, Pochylny Piotr (red.), Romowie, Przegląd Narodowościowy nr 3/2014, s. 218, Oficyna Wydawnicza Uniwersytety Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014

 92. Dziewiż-Przychodzeń Anna (red.), Kultura romska w pigułce. Poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską, s. 86, Karolina Kwiatkowska Organizowanie Kursów i Szkoleń, Radom 2013

 93. Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200

 94. Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

 95. Erdész Sándor, Futaky Ruth (red.), Zigeunermärchen aus Ungarn. Die Volkserzählungen des Lajos Ámi, s. 327, Bechtermünz Verlag, Augsbur 1998

 96. Eriksson Ann, Melker Taikon Ramona, Mari-Claude – Jekh řomaní šej, s. 69, ERG, Huddinge 2010

 97. Etnografia Polska tom XXII, zeszyt 2. (w całości – cyganologiczny: m.in. Mróz L., Bartosz A., Pawłowski A., Mirga A., Wesołek E., Davidová E., ), Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978

 98. European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

 99. European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

 100. European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

 101. European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

 102. Fedič Vasil, Východoslovenskí Rómovia a II. Svetová Vojna, Svadectvá pamätníkov, s. 104, REDOS, Humenne 2001

 103. Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa

 104. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

 105. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

 106. Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

 107. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 108. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

 109. Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, s. 263, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 110. Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. 431, Nisza, Warszawa 2013

 111. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989

 112. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 277, Pogranicze, Sejny 1998

 113. Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 114. Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, (m.in. tłumaczenia poezji Bronisławy Wajs-Papuszy), s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956

 115. Fienbork Gundula, Mihók Brigitte, Müller Stephan, Die Roma – Hoffen auf ein Leben ohne Angst. Roma aus Osteuropa berichten, s. 187, ROWOHLT, brak informacji o miejscu i dacie wydania, Niemcy circa 1995, dedykacja, autograf S. Müllera

 116. Figiel Stanisław, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, s. 116, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Kraków 1984

 117. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletől” a lágerekig, s. 120, Centre de Recherches Tsiganes, PONT Kiadó, Budapest 2001

 118. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

 119. Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

 120. Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

 121. Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978

 122. Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

 123. Gancarz Natalia, Na bister. Nie zapomnij. Do not forget, s. 119, Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Tarnów 2020

 124. Gancarz Natalia, Rudi im Krieg, s. 64, Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, Tarnów 2018

 125. Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 126. Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

 127. Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

 128. Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

 129. Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

 130. Gierała Zenon (red.), Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 131. Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991

 132. Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000

 133. Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 134. Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

 135. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 136. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 137. Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 138. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 139. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36, Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004

 140. Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 141. Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 142. Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

 143. Godlewska Ewa, Lesińska-Staszczuk Magdalena (red.), Mniejszości Narodowe w Państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, s. 202, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013

 144. Godlová Erika, Paĺová Jana (red.), Kaj phirel e voďi-Cestou duše-The souls jorurney, s. 80, ŠVK, Prešov 2015

 145. Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995

 146. Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

 147. Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

 148. Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977

 149. Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

 150. Grešková Lucia, Pastorácia Rómov, s. 219, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2009

 151. Grönfors Martii, Karanie za odmienność (postepowanie policji z Cyganami), s. 10, [w:] Archiwum Kryminologii tom XII, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1985

 152. Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 153. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

 154. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

 155. Grzymała-Kazłowski, Romowie w Bydgoszczy [w:] Czas na zmiany „kulinarne”. Ciro pe sasto haben, s. 28, Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2013

 156. Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

 157. Hammarberg Thomas, Pikkarainen Heidi, Antiziganismen i Sverige, s. 62, Elanders Sverige AB, Länsstyrelsen Stockholm 2018

 158. Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

 159. Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010

 160. Heizer Antal (red.), Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

 161. Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 162. Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

 163. Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

 164. Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

 165. Horváthová Jana, Le romengro Murdaripen andro dujto baro mariben. Genocida Romů v době druhé světové války, s. 187, Slovo 21, Praga 2003

 166. Horváthová Jana, Plátna pro velké černé oči. Cikáni v díle Míly Doleželové. Katalog Stejnojmenné Výstavy Muzea Romské Kultury 9. 4. - 15. 8. 2010, s. 32, Muzeum Romské Kultury, Brno 2010

 167. Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,

 168. Horvátová Jana, Plátna pro velke černé oči. Cikáni w díle Míly Doleželové, Katalog Stejnomenné Wýstavy Muzea Romské Kultury 9. 4. - 15. 8. 2010 , s. 32, Muzeum Romské Kultury, Brno 2010, dedykacja autora dla Andrzeja

 169. Horyń Jolanta (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej, s. 170, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2010

 170. Horyń Jolanta (red.), Zatrzymane tabory. Wyzwania edukacyjne Europy, s. 172, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2013

 171. Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011

 172. Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003

 173. Hůlka Rudolf, Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia, s. 23, Krajské Centrum Pre Rómske Otázky - Národní Knihovna Čéské Republiky - Slovanská Knihovna, Praha-Prešov 2015

 174. Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

 175. Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 176. Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967

 177. Janowiak-Janik Monika, Tańczyk Renata (red.), Romowie a współczesna humanistyka, [w:] „Prace Kulturoznawcze” XXIV/2020 nr 2, s. 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020

 178. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 179. Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

 180. Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

 181. Jonáš Josef, Zentrich A. Josef, Poradnik zdrowia medycyny ludowej. Recepty różnych narodów (rozdział: Przepisy Cyganów europejskich), s. 133, Agencja Wydawnicza COMES Lidia i Andrzej Skrażyńscy, Warszawa 1994

 182. Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

 183. Jókai Mór, Biedni bogacze, s. 391, Czytelnik, Warszawa 1974

 184. Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Królestwo Hansa Franka, s. 92, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964

 185. Kamiński Tadeusz, Zagubiony w lesie, s. 100, wydawca nieznany, Bytom 2001

 186. Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian (red.), Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982

 187. Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

 188. Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

 189. Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

 190. Kiveliö Tiina, Mahdavi Caroline, Westerling-Kalla Johan, Romano Zor! Romsk Kraft! En inspirationsbok om wägar till utbildning och arbete, s. 100, Länsstyrelsen i Stocholms 2011

 191. Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

 192. Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828

 193. Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011

 194. Kołodziejski Lucjan, Są częścią naszej historii. Romowie w Gminie Borzęcin, s. 11, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Brzesko, brak daty publikacji, circa 2012

 195. Kondrasiuk Grzegorz (red.), Mała Ilustrowana Encyklopedia Historii i Kultury Romów, s. 37, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 196. Kondusza Wojciech, Legniccy Romowie, s. 7, Stowarzyszenie Romów w Legnicy/Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica 2006

 197. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

 198. Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011

 199. Korolko Mirosław, Matka Boska Rywałdzka. Kult i teksty liturgiczno-modlitewne, s. 108, Ojcowie Kapucyni, Warszawa 1986

 200. Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta (red.), Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

 201. Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

 202. Kosová Ingrid (wstęp), Spovede rómskych žien, s. 20, Quo Vadis o.z., Zvolen 2013

 203. Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

 204. Kováč Milan, Mann B. Arne (red.), Boh všetko vidí. O del sa dikhel. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Romano Paťaviben pre Slovensko (wydawnictwo w języku romskim i słowackim), s. 346, Chronos, Bratislava 2003

 205. Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012

 206. Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010

 207. Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 208. Kraszewski J. Ignacy, Cygańskie Dziecko, z powieści „Chata za wsią” skróciła R. M. (sic!), s. 95, W. Smulski Publishing co. 565 Noble Str., Chicago-Illinois 1905

 209. Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989

 210. Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

 211. Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

 212. Krausnick Michail (red.), Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993

 213. Krausnick Michail (red.), Eine Sinti Famile Erzählt. Da Wollten wir Frei Sein!, s. 178, Beltz & Gelberg, Weinheim, brak daty wydania - circa 1993

 214. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

 215. Kumanová Zuza, Mann B. Arne (red.), Ma bisteren! Pripomínanie rómskeho holocaustu, s. 53, Občianskie združenie IN MINORITA, Bratysława 2014

 216. Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

 217. Kurtiàde Marcel, Rromano startorro, s. 91, „Svjetlost” Sarajevo 1990

 218. Kurtiàde Marcel, Sikavipen sar te siklǒn ećhavorre e śirpustikaça, s. 20, Pustikelin INTERFACE, Tuluza 1994

 219. Kuźniak Angelika, Papuša, s. 168, Vydawateĺstvo Absynt, Krásno nad Kysucou, 2016

 220. Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 221. Kwadrans Łukasz, Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat cygańskiej ludyczności, [w:] Grad Jan, Mamzer Hanna (red.), Ludyczny wymiar kultury, s. 106, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004

 222. Kwadrans Łukasz, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap cofrontation between expetations and reality – comparative research, s. 331, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2011

 223. Kwiatkowska Marianna (red.), Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

 224. Kwiatkowska Marianna (red.), Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 225. Kwiatkowska Marianna (red.), Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013

 226. Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017

 227. Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 228. Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 229. Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 230. Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126, Nakladatelství Fortuna, Praha 2001

 231. Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

 232. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 143, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1990

 233. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

 234. Lechowski Paweł, Romscy kowale na Spiszu, s. 24, Fundacja Dobra Wola, Kraków 2021, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 235. Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 236. Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

 237. Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

 238. Lorca Federico Garcia [Federiko Garija Lorka], Alusarde Gilja - Избрани песни (wydawnictwo w języku romskim i macedońskim, na romski tłumaczył Ljatif Mefaileskoro Demir), s. 86, NIP „Studentski zbor“, Skopje 1996, autograf tłumacza

 239. Lorca Federico Garcia, Romancero cygańskie, s. 175, Wydawnictwo „Mitel”, Gdynia 1992

 240. Lorca Federico Garcia, Wybór wierszy, s. 84, Czytelnik, Warszawa 1950

 241. Lorenz W. Günter, Federico Garcia Lorca, s. 250, PIW, Warszawa 1963

 242. Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010

 243. Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965

 244. Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004

 245. Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013

 246. Mácha Karel Hynek, Cikáni, s. 168, Otokar II, brak informacji o miejscu wydania, Czechy 2000

 247. Machul-Telus Beata (red.), Romowie, s. 264, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019

 248. Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

 249. Makowska-Cieleń Anna (red.), Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowowschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996

 250. Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

 251. Marusciakova Elena, Popov Vesselin, Gypsies/Roma in Times Past and Present. Photo-book (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, Litavra Publishing House, Sofia 2000

 252. Materiał zwany życiem. Sztuka Małgorzaty Mirgi-Tas, teksty: Rusca Elisie, Szydłowski Konstanty, Warsza Joanna, s. 104, Szydłowski Gallery, Warszawa 2020

 253. Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937

 254. May Carol, Królowa Cyganów, s. 192, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków, brak daty wydania, circa 1992

 255. McDowell Bart, Dale Bruce (fotografie), Gypsies. Wanderers of the World, s. 215, National Geographic Society, Waszyngton 1970

 256. Mendoza Eduardo, Lekka komedia, s. 457, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010

 257. Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925

 258. Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

 259. Milczarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków. Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, s. 26, album towarzyszył wystawie pod tym samym tytułem w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Warszawa 1999

 260. Milewski Jacek (red.), Przyjazna szkoła, edukacja dla Romów - raport z konferencji, s. 40, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2004

 261. Milewski Jacek (red.), Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003

 262. Milewski Jacek, Chyba za nami nie traficie, s. 269, WAB, Warszawa 2013

 263. Milewski Jacek, Dym się rozwiewa, s. 259, Zysk i S-ka, Poznań 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 264. Milewski Jacek, Parafialna Podstawowa Szkoła Romska, s. 20, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2005

 265. Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

 266. Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

 267. Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, s. 354, PWN, Warszawa 1994

 268. Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010

 269. Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 270. Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 271. Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

 272. Mirga Jan, Wędrowny dom (ilustracje: Małgorzata Mirga-Tas), s. 48, Fundacja Sztuki JAW DIKH, Czarna Góra 2016

 273. Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

 274. Mirga-Kruszelnicka Anna, Acuña C. Esteban, Trojański Piotr (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, s. 224, LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015

 275. Mirga-Wójtowicz Elżbieta, Śliwka Magdalena (red.), Przyszłość Romów w Polsce, s. 46, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

 276. Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

 277. Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990

 278. Moreaux R., The Gypsies, s. 32 Editions PEC, Marseille 1992

 279. Moreaux R., The Gypsies, s. 32, Editions PEC, Septèmes-les-Vallons 2001

 280. Moryc Dawid, Moryc Stella Katarzyna, Sadowski Józef, Szoma Jan, Romowie – Świnoujście 2008. Pochodzenie i tradycja – pozycja i aspiracje, s. 12, Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu, Świnoujście 2008

 281. Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2013

 282. Mróz Lech, Cyganie, s.279, Książka i Wiedza, Warszawa 1979

 283. Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

 284. Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

 285. Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872

 286. Nečas Ctibor, Historický Kalendář – Dějiny českých Romů v datech, s. 123, Vydavatelství Univ Perzity Palackého, Olomouc 1997

 287. Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 288. Nečas Ctibor, Ma bisteren – Nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, s. 68, Muzeum romské kultury v Brné, Praha 1997

 289. Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 290. Niewiara Aleksandra, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, s. 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000

 291. Nijakowski Lech (red.), W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

 292. Nijakowski M. Lech, Łodziński Sławomir (red.), Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce – Informator 2003, s. 278, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

 293. Nowicka Ewa (red.), U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 294. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej, Dlaczego swój? Dlaczego obcy? Mniejszość romska we współczesnej Polsce, s. 212, NOMOS, Kraków 2019

 295. Orlewski Rafał, Piękna brzydula. Opowiadania [opowiadanie 7.: Cyganka], s. 166, brak inf. o wydawcy, Łódź-Piotrków Trybunalski 1993, dedykacja autora dla profesora Stanisława Fryciego

 296. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)

 297. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 298. Osvald Karel, Dávné vzpomínky, Marnost nad marnost, ale jak krásná…, s. 82, Šimon Ryšavý nakladatelství, Brno 2010

 299. Ośniałowski Marian, Suita cygańska, s. 95, Państwowe Wydawnictwo „ISKRY”, Warszawa 1959, dedykacja dla Andrzeja Delinikajtisa (*1926 – †2012 Warszawa) prawnika, dziennikarza związanego z czasopismem „Współczesność” oraz z Polskim Radiem, kolekcjonera polskiej sztuki ludowej. Marian Ośniałowski (*28 IX 1920 Chocimów - †5 lub 12 XII 1966 Paryż) polski poeta pokolenia „Współczesności”, zaliczany do grona poetów wyklętych, aktor. Od 1961 r. na emigracji we Francji, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich w 1965 r.

 300. Özcan Gazi (red.), Norvegiska romá – norske sigøynere Ett folk – mange stemmer, s. 117, Interkulturelt museum, Oslo 2015

 301. Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 302. Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

 303. Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013

 304. Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959

 305. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

 306. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

 307. Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956

 308. Pawłowski Albert, Cyganie – studia nad przestępczością, s. 235, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1973

 309. Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 310. Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

 311. Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

 312. Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

 313. Podolinská Tatiana, Hrustič Tomáš, Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, s.174, Et SAV, Bratislava 2010

 314. Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

 315. Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

 316. Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

 317. Posmysz Zofia, Pasażerka, s. 174, Czytelnik, Warszawa 1971

 318. Pożegnanie taboru w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966 – 1967, katalog towarzyszący wystawie, s. 16, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2017

 319. Przyborowski Walery, Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rycinami K. Gorskiego, s. 168, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1939

 320. Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

 321. Ramírez-Heredia Juan de Dios (red.), The Gipsy People. A guide for journalists, s. 47, Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, Barcelona 1998

 322. Randjelović Isidora, Čaje zoralije, čaje šukarije. Ein Ausmalheft von Romani Phen, s. 40, RomaniPhne e.V., Berlin 2019

 323. Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

 324. Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

 325. Roj Katarzyna, Synowiec Joanna (red.), Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014

 326. Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

 327. Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

 328. Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

 329. Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 330. Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

 331. Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

 332. Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

 333. Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

 334. Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929

 335. Rywałd Królewski. Sanktuarium Maryjne, s. 32, Wydawnictwo AGA, Wrocław 2005

 336. Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016

 337. Sarnecka Elżbieta (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48, Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA, Wydawnictwo Muchomor, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2015

 338. Sarnecka Joanna (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48. Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka” Wydawnictwo Muchomor, Krosno/Bydgoszcz 2018

 339. Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003

 340. Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

 341. Scherp Lambert, Wiming Krister (red.), Ame – Le rom, s. 16, Fälths Tryckeri, Värnamo, circa 1985

 342. Scherp Lambert, Wiming Krister (red.), Min bok om zigenarna, s. 16, Fälths Tryckeri, Värnamo, circa 1985

 343. Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

 344. Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý spisovatel, Praha 1952

 345. Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

 346. Šiftar Vanek, Cigani. Minulost v sedanjosti, s. 234, Pomurska Založba, Murska Sobota 1970

 347. Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998

 348. Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978

 349. Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

 350. Smolderen Marini, Cygan – Cygańska gwiazda, s. 42, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 351. Smolderen Marini, Cygan – Syberia w ogniu, s. 36, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 352. Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

 353. Sochaj Andrzej, Die Vernichtung von Sinti und Roma im Ehemaligen Ersten Deutschen Nationalsozialistischen Vernichtungslager Kulmhof in Chełmno nad Nerem Während des Zweiten Weltkriegs (1941-1945), s. 103, Wydawnictwo PIK Bydgoszcz, Szczecinek 2017

 354. Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001

 355. Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 356. Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.

 357. Stankiewicz Stanisław (red.), Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

 358. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 359. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 360. Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania

 361. Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

 362. Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957

 363. Sulczewski Janusz (red.), Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Żarach, s. 79, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Żary 2012

 364. Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

 365. Szczepkowska Joanna, Kocham Paula McCartneya, s. 286, Świat Książki, Warszawa 2008

 366. Szewczyk Monika, O Romach w Nowej Hucie słów kilka, s. 83, Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, Kraków 2019, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 367. Szirtesi Zoltn, Védd az Egészséged! Losar tyo Sastyipe, s. 64, Fővosi Egészségnevelési Intézet igazgatója, Budapeszt, circa 1990

 368. Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

 369. Szot-Radziszewska Elżbieta, Dokąd idziemy Cyganie? Kaj dzias ame, Romale?, s. 24, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2001

 370. Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

 371. Szymański Wojciech (red.), Kali Berga. Album towarzyszący wystawie artystów grupy Romani Art, s. 96, Fundacja Sztuki Jaw Dikh, Kraków 2016

 372. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 373. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

 374. Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011

 375. Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, s. 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

 376. Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

 377. Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s. 58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

 378. Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

 379. Tonin Nikola Šimić, Kraljeva zlatna krletka. Thagaresko sumnakuno kafezo, s. 24, HKD. - Biblioteka Književno pero, Zadar, circa 2000

 380. Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

 381. Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005

 382. Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

 383. Tuwin Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy (m.in. Bronisława Wajs Papusza, Dionizy Wajs i Jerzy Ficowski), s. 498, Czytelnik, Warszawa 1979

 384. Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Moskwa 1983

 385. Viaggio Giorgio, Storia degli Zingari in Italia, s. 114, Centro Studi Zingari Anicia, Roma (Rzym) 1997

 386. Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

 387. Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985

 388. Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962

 389. Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964

 390. Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Miłość ludowa – wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, s. 206, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1991

 391. Wiącek Katarzyna (red.), Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016

 392. Wiercińska Krystyna (red.), Inni – ale tacy sami!, s. 312, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica 2011

 393. Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol (red.), Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

 394. Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

 395. Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

 396. Wisłocka Michalina, Autobiografia, s. 369, Prószyński i s-ka, Warszawa 2017

 397. Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012

 398. Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 399. Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka (red.), Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015

 400. Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają, s. 380, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975

 401. Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 402. Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014

 403. Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 404. Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

 405. Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

 406. Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

 407. Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

 408. Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

 409. Zawicki Marcin (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, s. 81, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007

 410. Zielińska Donata, Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie, [w:] Modrzejewska Ewa (red.), Iluzjon – Kwartalnik Filmoteki Narodowej Nr 4 (32) 1988, s. 64, Filmoteka Narodowa, Warszawa 1988

 411. Żabiński-Yoph Marian (red.), Okolice. Miesięcznik społeczno-literacki Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZSMP Nr 3/83 (4), wydanie w całości poświęcone Romom, s. 199, ZG ZSMP, Warszawa 1983

 412. Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

 413. Żuber Drorota (red.), Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015

 

 

Dodatkowe informacje

 • Data: 2021 aktualizacja
 • Autor: AGK
 • Nr. inw.: B1
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030