Zigeuner in Deutschland im Jahr 1429

Zigeuner in Deutschland im Jahr 1429. Pojedyncza, dwustronnie zadrukowana w języku niemieckim karta z drzeworytem na papierze czerpanym. Karta pochodzi z nieznanego dzieła wydanego w 1694 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1694
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: d14
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030