Cygan Śpiewka

Cygan Śpiewka (Romowie Karpaccy), Czerniec k. Łącka  25 VI 1925 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 25 VI 1925
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd70
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030