W parku Belvedere, Świdnica

Więcej w tej kategorii: « Matka z synem Tanz-Bären »

Rodzina Cygańska, park Belvedere w Świdnicy, na rewersie odręczny opis: Schweidnitz Belvederepark Zigeune Familie 1921 oraz pieczątka: Fritz Winkler Photo-OPH Sweidnitz i. Schl., 1921

Dodatkowe informacje

  • Data: 1921
  • Autor: Fritz Winkler
  • Nr. inw.: fd86
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030