Janusz Kwiek, Krönung von Polens Zigeunerkönig

Krönung von Polens Zigeunerkönig. Der Neue Zigeunerkönig Janusz Kwiek im vollen Krönungsornat nach seiner Krönung. Warschau. Koronacja polskiego Króla Cyganów. Nowy Król Cyganów Janusz Kwiek w szacie królewskiej. Warszawa, fotografia agencyjna The New York Times Photo, copyright by Wide World Photos, datownik: 15 VII 1937

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd88
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030