Bi Sara Maria Andrasz

Bi Sara, Sara Maria Andrasz, nestorka tarnowskich Romów (*1935 - †2019), Żabno Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Żabno VII 2002

Dodatkowe informacje

  • Data: 2002
  • Autor: AGK
  • Nr. inw.: fa73
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030