Dziewczynka

 

Autor zdjęcia, wydawca i miejsce nie znane, bez obiegu circa 1915 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw9
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030