Campement des Gitans, Saintes-Maries-de-la-Mer

 

Campement des Gitans, La Provence, 2532-Ste-Maries-de-la-Mer. Les Editions Mar-4, Bd de Cimiez-Nice, obieg 1949 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1949
  • Autor: Mar-4, Bd de Cimiez/Nice
  • Nr. inw.: fw14
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030