"Cygani", Krynica

"Cygani", Nakład A. Kaczyńskiego w Krynicy, bez obiegu, przed 1905

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030