Musiciens Tziganes

Musiciens Tziganes Cygańscy Muzycy, Pavel Macek, drzeworyt numerowany 111/200, 41,8x 31,9 cm/grafika:22,6x18 cm, 1986
Pavel Macek (*Praga 1947) czesko-francuski artysta plastyk (rzeźba i grafika), laureat paryskiego konkursu im. Jean Chièze w 1986 r. za prace drzeworytnicze. Grafika Musiciens Tziganes powstała po powrocie artysty z podróżny na Bałkany i Węgry.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1986
  • Autor: Pavel Macek
  • Nr. inw.: sdl11
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030