Postój

Więcej w tej kategorii: « Maki Wróżba »

Pastel na papierze, 37x30 cm. Podpis nieczytelny. Obraz zakupiony w 2007 r. w Czechach. Stan bardzo dobry.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1940
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sm19
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030