Phuri Romni

Pastel na papierze, 27x35 cm. Dar Autora. Stan bardzo dobry.

Dodatkowe informacje

  • Data: 2005
  • Autor: Krzysztof Gil
  • Nr. inw.: sm32
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030