Cikani, K. H. Macha

 

K. H. Macha Maj. od V. [Vaclav] Kreisingera. Nakl. V. Krafkoruky v Kral Vinohradech Tisken M. Knappa w Karline. obieg. Circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Vaclac Kreisinger
  • Nr. inw.: sw4
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030