Cikanka

 

Schusser, Cikanka, Minerva Prague 1172, bez obiegu circa 1918

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: ?. Schusser
  • Nr. inw.: sw30
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030