Zakaz wędrówki Cyganów na terenie Rzeszy Niemieckiej (początek VIII w.)

Akt wymierzony w wolność wędrówki tzw. ludzi luźnych, w tym Cyganów, na terenie Rzeszy Niemieckiej (władztwo Habsburgów), wydany na terenie Austrii na początku XIII w. Na rewersie odręczne pismo czarnym atramentem oraz czerwonym atramentem liczba 281. Druk na papierze czerpanym, 50x40,5 cm. Stan bardzo dobry.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1710
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: d1
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030