Zakaz wędrówki Cyganów na terenie Królestwa Prus

Edykt Króla Prus Fryderyka Wilhelma I Pruskiego z 4 stycznia 1726 r. wymierzony w wolność wędrówki Cyganów, na terenie Królestwa. Dokument składa się z dwóch nie zszytych kart (7 stron). Druk na papierze czerpanym, 20x34 cm. Stan bardzo dobry.

Dodatkowe informacje

  • Data: 4 I 1726
  • Autor: kancelaria Króla Prus
  • Nr. inw.: d2
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030