Wróżba

Wróżba. Litografia barwna. Autor i miejsce wydania nieznane, circa 1820 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1820
  • Autor: nn/Anglia
  • Nr. inw.: d6
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030