Zigeiner on pilgrimage

Zigeiner on pilgrimage, Drzeworyt Caspara Luyken`a, holenderskiego malarza i grafika (1672- 1708). Pojedyncza karta, brak informacji o autorze, wydawcy, czasie i miejscu wydania (circa 1700 r.)

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1700
  • Autor: Caspar Luyken/Holandia
  • Nr. inw.: d7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030