Zigeuner Lager

Zigeuner Lager, litografia nieznanego autora wydana w Szwajcarii około 1820 r. Przedstawiony motyw jest impresją na temat ryciny i akwaforty Jacques`a Callot „Obóz Cyganów” z 1621 r.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1820
  • Autor: nn/Szwajcaria
  • Nr. inw.: d11
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030