Zingara orientale

 

 

Zingara orientale, drzeworyt 9,5x150 cm, pojedyncza, dwustronnie zadrukowana karta z dzieła Cesare Vecellio "De gli habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo" wydanej przez Damiana Zenaro w Wenecji w 1590 r.

rewers

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1590
  • Autor: Cesare Vecellio
  • Nr. inw.: d3
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030