Granada, Zigeuner Höhlenwohnung

Zigeuner Höhlenwohnung in Granada, mieszkania Cyganów w jaskiniach Granady, fotografia na szkle do projekcji w tzw. latarni czarnoksięskiej/latarni magicznej, 10 cm x 8 cm, circa 1890

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1890
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd101
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030