W tańcu

Taniec, Węgry, autor zdjęcia nieznany, odręczny opis i data: Zigeuner beim Tanz in Ungarn, 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd84
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030